Tuesday, July 29, 2014

Cách sử dụng danh bạ và smart phone (iPhone, Android) và 1 số app mình thích

Mỗi lần bị mất hay đổi điện thoại, bực mình nhất là mất danh bạ điện thoại của bạn bè và mối giao tiếp ngoài xã hội. Có cách để không bị mất danh bạ, với những ai sử dụng smartphone làm thử nhé.

1- Lưu toàn bộ danh bạ điện thoại vào contactlist trong email mà mình sử dụng trong điện thoại smartphone. Có thể là yahoo mail, gmail ... Mở computer sign in vào địa chỉ email --> vào contact list --> nhập số phone, tên, ( và bất cứ thông tin cần lưu giữ như sinh nhật, tài khoản, địa chỉ ... của người đó ) . Sau khi nhập hết toàn bộ danh bạ liên lạc ( contact list từ computer ).

2-Mở smartphone, Setting/General/Account và sign in địa chỉ email, chọn sync toàn bộ, danh bạ điện thoại sẽ đồng thời hiển thị tại tài khoản email và trong danh bạ trên smartphone. Sau này lưu số phone của người mới, smartphone sẽ hỏi lưu vào điện thoại hay lưu vào địa chỉ email, chọn lưu vào địa chỉ email nhé. Mọi liên lạc sẽ được lưu online và tự động sync vào phone và tài khoản email của mình.
- Nếu không dùng smartphone, cách duy nhất là mở một file excel, thường xuyên cập nhật danh bạ điện thoại, làm thủ công, khi mất/ đổi điện thoại thì thủ công copy lại thoai 

Một số App mà mình thích cho Anhdroid Phone hay Tablet

-App Super Backup: vào kho ứng dụng Appstore hay Play Store và đánh Super Backup và download và install.

Một App khác cũng làm được nhiệm dụ này vừa back up (lưu trữ) danh bạ, cuộc gọi và tin nhắn. Nếu mất điện thoại thì Google contact list hay Yahoo kéo contact list (danh bạ) về máy mới nhưng những tin nhắn và những cuộc gọi trong tháng vừa qua cũng sẽ mất hết, và app này sẽ làm chuyện đó. Khoảng 30 ngày thì nó sẽ nhắc mình backup và bạn có thể bỏ email để nó send backup.-Color Note: cái Note này vừa nhỏ nhẹ và gắn luôn mật mả cho những note nào mà mình không muốn ai biết như 1 vài số phone 1 cài địa chỉ hay password của email hay số CMND, số công nhà bank.... Cái hay của Color Note là nó làm dạng text cũng được mà dạng list (liệt kê) cũng được va link vào Gmail của mình luôn (sync) vì thế đổi máy mới tất cả note củ cũng kéo đươc về, Cái hay nhất là cài mật mả, Đơn giản như thế mà App KEEP hay Evernote App cũng không nghĩ ra.

vào kho ứng dụng Appstore hay Play Store và đánh Color Note và chọn download và install.Mở Color note và bấm vào nút 3 gạch bên trái để vào menu như dưới và chọn setting


Sau khi chọn Setting, chọn online Sync để tạo ID mới với Gmail của các bạn -bấm back back để trở về cửa chính, Bấm dấu + để tạo 1 note (sổ tay mới) dạng text và đặt tên là ban hoc
Nguyen van A 3 triệu
Nguyen van B 2 triệu

bấm back back để ra lại cửa chínhCách tạo mật mả cho 1 trang sổ tay tên ban hoc
-Bấm vào trang sổ tay mà mình muốn gắn mật mả và giử cho tới cái menu LOCK hiện lên. và bấm vào LOCK và chọn mật mã của mình, nên gáng nhớ và ghi chổ nào. vì mất là xong, không thể xin lại được.
App KEEP của google: cũng làm như Color Note mà 1 cách khác cũng sync với Google account nhưng không gắn mật mả được.
APP LOCK: dùng để khóa 1 số App mà ai muốn mở phải cần có mật mả mới mở được. Như cái Google Note này cũng hay nhưng ai bấm vào thì coi hết sổ tay của mình. Vậy muốn khóa nó thì mình nên xài App Lock và chọn bỏ app KEEP vào Setting của App Lock và mình chọn 1 mất mả nào đó. Sau khi Set xong thì khi mở app KEEP nó sẽ hỏi PIN mật mả để mở và toàn bộ sổ tay của mình nó được bảo vệ..

vào kho ứng dụng Appstore hay Play Store và đánh App lock và chọn download và install.


-Bấm vào 3 gạch bên trái để vào setting, nhấn vào cái khóa để chọn app mà mình muốn khóa và sau đó chọn 1 mật mả cho tất cả , khi nhấn mở app đó nó sẽ hỏi mật mả đẩ mở.


Wednesday, July 16, 2014

Facebook- Một số chuyện cần làm trước khi chơi


Dùng Facebook trên Desktop


A- Down 1 copy Facebook của trang mình:

Setting: bấm vào góc phải-trên của facebook vào SETTING và chọn General (tổng kết) bên trái và bạn có thể Download  a copy data của bạn, FB sẽ gửi link qua email mà bạn bỏ trong FB để download. Bạn nên làm 1 lần, chắc có friendlist, posts... khi nào cần kéo lại sẽ tính sau.

Nếu bạn có camera thì chụp cái hình General account setting để biết username của FB của mình là gì  và Primary email bỏ trong đó.Sau khi click download a copy thì cửa này sẽ mở và chick vào Start my Archive, nó sẽ gửi link vào email để chỉ cách dowload.

Bạn muốn REPORT ai đó thì bấm vào Report a problem.


B-Bạn muốn Block 1 ID DLV nào đó hay 1 bạn nào mà bạn không thích thì bỏ ID email facebook của bạn đó vào chổ block users and click BLOCK
C-Cái này quan trọng: click vào bên trái và chọn SECURITY

    1-Login Approval:  hãy bỏ số di động của bạn vào FB (bấm EDIT) bên phải. FB sẽ báo bạn có ai thử log in vào Face của bạn, hay mổi lần có đổi pass thì có text vào di động của bạn cái pin đề log vào FACE. Ai đang thử log vào FACE của bạn, mà không nhận được PIN (pass bằng số) thì không thể vào FACE của bạn.

    Sau đó trở lên LOGIN NOTIFICATION vào bầm X vào tText message/push notification. Fb sẽ báo tất cả máy mới nào log in vào FACE của bạn

2-TRUSTED CONTACT: dùng để hỏi ai là bạn thân tin tưởng  mà bạn đã cho tên cho FB 1 hay 3 người, để khi có vấn đề FB có thể hỏi AI? nều ai đó không trả lời được thì không phải là bạn thì FB không cho log in hay đổi Pass. (bấm EDIT bên phải để chọn ID trong contact list của bạn, bạn nên ghi xuống giấy để nhớ)

3-TRUSTED BROWSER: sẽ in danh sách tất cả máy đang log in vào FACE của bạn, bạn ở SG mà có máy nào ở Hà Lội cũng đang log thì bạn click vào END để log out nó ra. Nhiều khi bạn log ở trường hay nhà bạn mà không log out nó cũng se hiện ở đây.Cuối cùng: Bạn không thể nào sửa nhửng câu hỏi và trả lời Security question mà FB hỏi bạn khi mới mở FACEBOOK, nên nó cũng không hiện phần đó để sửa trong trang này.