Monday, September 8, 2014

Tạo sách cuộn eBook cho riêng mình từ 1 hồ sơ pdf (issuu.com)

Lưu Ý trang Issuu cho tạo thư viện cho cá nhân và chia sẽ với bạn bè FREE nếu cuốn sách dưới 500 trang, vì thế sách nào trên 500 trang thì bạn chia làm đôi và save sach-1.pdf và sach2.pdf.

Muốn chia 1 hs pdf thành 2 hs thì dùng Adobe Reader 9 (pro)  open và vào menu Document/Delete pages từ 1...244 gì đó và save với 1 tên sach-2.pdf rồi OPEN lại cái hs nguyên và dùng menu Document/Delete trang 245...trang cuối và save as sach-1.pdf, thế là bạn có 2 hs pdf và hợp đủ điều kiện của ISSUU.hahaha

Bây giờ bạn sẽ có 3 hs pdf. 2 nửa cuốn và hs nguyên thủy (original).
Nên chia theo chương và lưu ý xem trang nào chấm dứt chương. .

Bạn dùng desktop hay laptop nhé để tạo...sau khi xong thì vào iPhone hay tablet mà đọc

Đầu tiên bạn vào trang issuu.com và tạo username với email và 1 password mới cho issuu.com.

Click vào link bên dưới để tạo account mới

http://issuu.com/#/freeSignupNamePasswordSau khi có username và password thì log thằng vào account (link bên dưới)

http://issuu.com/#/signin

Sau khi log vào thì trang home của ISSUU

http://issuu.com/homeClick vào chử UPLOAD để tải lên hồ sơ pdf mà bạn làm thành sách cuộn.
click vào SELECT A FILE...để chọn 1 pdf từ trong PC của bạn mà tải lên


Dùng Window explorer mà tìm cái hồ sơ pdf mà bạn muốn tải lên (upload) và click vào đó và open


đang tải


tải lên xong
đặt lại tên hay tựa mà bạn muốn như Đen Cu chuong 1-19


xong rồi kiếm cái linkBạn nào xài Android phone hay tablet thì có app Issuu trong playstore. 

Còn iPhone iPad thì không có app ISSUU nhưng đọc từ Chrome hay browser Safari vẩn quẹt được.
(mình không thích iPhone chỉ có thế, khó mà làm sai ý của Apple)

Chúc các bạn tạo nhiều sách cuộn và tự mình làm thư viện Tui Muốn Biết cho mình


Sunday, September 7, 2014

Cách tạo sách đọc pdf dưới dạng quẹt quẹt eBooks

1-Đầu tiện bạn nên có account google drive ( dùng gmail account và password)
cho iPhone thì download app google drive và Android thì trong Playstore search Google Drive, và nếu ở desktop thì click vào link dưới mà install vào PC

https://drive.google.com/drive/#my-drive

nếu đang trong desktop thì vào install google drive trong computer của bạn luôn.

2-Bạn cần app Playbook của Google. (download app từ app store và playstore cho android).

3-Có 2 app này rồi trong ipad iphone hay android tablet hay android phone và dùng gmail account là hầu như gần xong. Bạn chỉ cần đi kiếm link để download cái file pdf vào google drive trước. Nhớ log vào google drive trước khi download.

ví dụ link của cuốn sách Đèn Cù

https://docs.google.com/file/d/0B7GMKLKS_qhPa2Z0aXJpZjlZY3c/view?sle=true&pli=1

 Sau khi click vào link bằng desktop: hình bên dưới thì dùng chuột rà phía trên của cuốn sách th2 menu download sẽ hiện và click vào mủi tên thì sẽ đownload vào PC.-Mục đích là bỏ cái file pdf vào trong google drive của bạn, nếu không thấy trong google drive thì upload nó từ trong PC.

-Bạn nào dùng iPhone hay Android phone mà không thấy cái arrow download thì chọn option desktop browser thay vì mobile thì sẽ thấy.

-Cái reader của Google Drive thì không hay và kéo lên kéo xuống không đúng trang. Muốn đọc như cuốn sách thì bãn dùng Play Book App của google.

-Click run Playbook app mà bạn đã install trước (1) và log vào bằng google ID và Pass thì bạn sẽ thấy cuốn sách và bây giờ bạn có thể quẹt trái phải và đọc như cuốn sách trên giướng ngủ, sao vườn hay mọi nơi khi bạn rảnh.

Chúc thanh công. Bạn có thể bỏ tất cả sách vào google drive bà dùng Playbooks đọc như đang cầm cuốn sách.

PS: không thể dùng iPhone hay iPad để download cái file pdf vào google drive, bạn phải dùng laptop hay desktop hay Android để download cái file đó và sau đó upload hay move vào Mydrive thì Play Book mới thấy và đọc được.