Sunday, September 7, 2014

Cách tạo sách đọc pdf dưới dạng quẹt quẹt eBooks

1-Đầu tiện bạn nên có account google drive ( dùng gmail account và password)
cho iPhone thì download app google drive và Android thì trong Playstore search Google Drive, và nếu ở desktop thì click vào link dưới mà install vào PC

https://drive.google.com/drive/#my-drive

nếu đang trong desktop thì vào install google drive trong computer của bạn luôn.

2-Bạn cần app Playbook của Google. (download app từ app store và playstore cho android).

3-Có 2 app này rồi trong ipad iphone hay android tablet hay android phone và dùng gmail account là hầu như gần xong. Bạn chỉ cần đi kiếm link để download cái file pdf vào google drive trước. Nhớ log vào google drive trước khi download.

ví dụ link của cuốn sách Đèn Cù

https://docs.google.com/file/d/0B7GMKLKS_qhPa2Z0aXJpZjlZY3c/view?sle=true&pli=1

 Sau khi click vào link bằng desktop: hình bên dưới thì dùng chuột rà phía trên của cuốn sách th2 menu download sẽ hiện và click vào mủi tên thì sẽ đownload vào PC.-Mục đích là bỏ cái file pdf vào trong google drive của bạn, nếu không thấy trong google drive thì upload nó từ trong PC.

-Bạn nào dùng iPhone hay Android phone mà không thấy cái arrow download thì chọn option desktop browser thay vì mobile thì sẽ thấy.

-Cái reader của Google Drive thì không hay và kéo lên kéo xuống không đúng trang. Muốn đọc như cuốn sách thì bãn dùng Play Book App của google.

-Click run Playbook app mà bạn đã install trước (1) và log vào bằng google ID và Pass thì bạn sẽ thấy cuốn sách và bây giờ bạn có thể quẹt trái phải và đọc như cuốn sách trên giướng ngủ, sao vườn hay mọi nơi khi bạn rảnh.

Chúc thanh công. Bạn có thể bỏ tất cả sách vào google drive bà dùng Playbooks đọc như đang cầm cuốn sách.

PS: không thể dùng iPhone hay iPad để download cái file pdf vào google drive, bạn phải dùng laptop hay desktop hay Android để download cái file đó và sau đó upload hay move vào Mydrive thì Play Book mới thấy và đọc được.


No comments:

Post a Comment