Friday, August 10, 2012

4 Bước hướng dẩn Post từ blogger qua Multi
1-multi email posting.jpg
 1 Comment 

2-Blooger trang 1.jpg
 1 Comment 

3-booger set mobile and mail.jpg
 1 Comment 
Nut More trong G+.jpg
 1 Comment 

5 CommentsChronological   Reverse   Threaded
12345678as wrote today at 3:47 PM, edited today at 3:58 PM
Bước 1

bấm Slideshow cho nó to
1-Bấm my account
2-Post via EMAIL
3-Chọn 4 số của bạn vào đó : ví dụ là 1234 thì nguyên email posting của mình sẽ là 1234@12345678as.multiply.com hay 4số@idcủa bạn.multiply.com
4-SAVE

hay click và đây
http://multiply.com/setup#_link_email
12345678as wrote today at 3:49 PM
Bước 2- dùng nút more từ G+ để vào Blogger.
12345678as wrote today at 3:50 PM
Bước 3- Vào blogger SETTING
12345678as wrote today at 3:51 PM, edited today at 3:57 PM
Bước 4- Sau khi click SETTING thì vào chọn Mobile và Email và SAVE và bặ đầu Post thử

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=206932336939602315#emailandmobilesettings
12345678as wrote today at 3:53 PM
và từ nay bạn post bài dùng blogger qua multi cho đến ngày bye bye Multiply.com.
Cám ơn Multi để mình biết Blogger và G+
No comments:

Post a Comment