Wednesday, August 15, 2012

Đầu bếp khiếm thị Chistine Ha VN vào top 5

Cô Christine Hà, cô đầu bếp khiếm thị, vào top 5 chef cook tối nay. Thứ 2 tuần tới top 4 and 3. Chúc may mắn món cá kho tộ.

No comments:

Post a Comment