Monday, August 27, 2012

Smart Phone: Chụp 1 cái...hình tự động upload lên Google Không cần dây nhợ.

Cũng như dùng smart phone với Dropbox bạn có thể cho hình vào google drive vào Picasa Web Album. (1 dịch vụ của Google).

Làm sao?

-1: Tạo account với Gmail hay Google. Sau đó log vào Picasa Web Album site với cái ID mà bạn đang có.

https://picasaweb.google.com/home

-2: App Cho Android Phone:

Có 2 app cho android phone mình thấy Ok là

a- Perfect Tool for Picasa
Love "Google Photos", "Picasa Web Albums"? Try the BEST Android app for them! Your Beautiful photos deserve a Beautiful app. This app helps you to manage your "Google...

Trên Google Play. App này sẽ link tất cả hình mà bạn upload từ PC vào Picasa và  khi bạn có 3G hay Wifi thì bạn sẽ thấy được tất cả nhưng nó không upload bằng Camera...hơi buồn 1 tí.

PicFolio is the fastest and best Picasa Web Albums gallery and uploader on Android. .: Take Your Photos With You :. PicFolio auto downloads your Picasa web albums fo...

Hehe cái Picfolio thì ngon lành nó có option auto-upload từ camera vào Picasa giống như Drop Box. Nó tạo 1 folder tên là Auto-Upload và bỏ hình bạn vừa click vào đó. Nó chỉ upload khi bạn gắn charger vào phone (không như Dropbox)

Muốn không muốn trả tì thì vào Google search và đánh picfolio.apk thì nó chỉ chổ có APP free download....cái này tự tìm hiểu nha.

No comments:

Post a Comment