Saturday, August 18, 2012

Xem posting của bạn bè trong G+ như Multi
(bấm vào hình sẽ phóng đại và hướng dẩn từ hình)

Cái này giống bấm avatar trong Inbox và contact ID của multiply.com

No comments:

Post a Comment