Saturday, August 18, 2012

Post 1 phát từ Blogspot qua Opera và qua Wordpress
(bấm vào hình để xem lớn)

Bước 1- Hình 1: Vào Opera copy cái email posting của opera hiện trên blog của bạn.

Bước 2- Hình 2: Vào Dashboard của wordpress -chọn Myblogs và enable email posting và copy cái email posting của wordpress (Nếu không có account với Wordpress thì bỏ bước này)

Bước 3-Hình 3:- Vào Trang blogspot của bạn, nhấn Design (góc phải trên) và bấm SETTING góc trái và bấm Mobile Email SETTING, bỏ 2 cái email posting của Opera và Wordpress vào đó, click SAVE SETTING..góc phải là xong.

Bạn có thể post 1 bài mới để kiểm tra và qua trang opera và blogspot hay multi để xem có hoàn hảo hay cần sửa chửa không (EDIT, hình link v.v.v).

Nếu không qua thì vào 3 chổ trên mà xem có set up đúng không?

No comments:

Post a Comment